سرانه ، اصول و ضوابط طراحی مجتمع تجاری ارائه خدمات در مهندسین نقش شهر | memarinavaz

این طرح مستلزم توجه به مسئله اکوستیک است که شامل زمان برگشت صوت، جذب صوت، انعکاس صوت، توزیع سطح صوت، و محل قرارگیری بلند گوها می باشد. محل قرارگیری بلندگوها بر اساس توزیع بازده بلندگوها، طرح پلان سقف و ارتفاع محل نصب بلندگوها تعیین می گردد. بیشتر به نیازهای پارکینگ توجه کنید؟
طرح بندی دقیق پارکینگ باید بخش مهمی از روش توسعه طراحی باشد. در صورت ناکافی بودن منطقه ، پارکینگ زیرزمین همیشه ترجیح داده می شود. باید با توجه به جهت سازه های مرکز خرید طوری برنامه ریزی شود که حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده در یک جهت باشد.

این مجموعه دارای سطح اشغال ۳۵۲۸۰ متر مربع و زیربنای حدودی ۴۱۷۸ متر مربع می باشد. مجموعه در ۳ طبقه کلی و ۲طبقه پارکینگ زیرزمین برای کارکنان با گنجایش ۷۰ اتومبیل و پارکینگ عمومی در فضای باز و با گنجایش ۱۰۰ اتومبیل طراحی شده است. در مجموع تعداد ۵۰ مفازه و به تعداد۵۸ انبار در مجموعه موجود می باشد.

  • اگر یکی از ستون ها، در خط الرأس مغازه واقع شود بدیهی است چنین وضعی مشکل تر از آن است که مثلاً ستون ها مقدار عقب تر قرار بگیرد.
  • جهت سرمایش ساختمان می توان از پروسه تبخیری (EVAPORATING PROCESS) استفاده نمود.
  • یک فروشگاه حداکثر مقدار تماس را برای ویترینش لازم دارد و ویترین آن باید تا جای ممکن از هر زاویه ای قابل رؤیت .
  • مانند لوازم بهداشت و داروخانه و … متوسط این قبیل واحدها ۳۰ متر مربع و دارای ویترین های شیشه ای و قفسه بندی می باشد.
  • اکثر معماران نیز بر دیاگرام‌های پیچیده‌ای تاکید دارند که در نوع خود منحصر به فرد است؛ چراکه این امر سبب افزایش زمان حضور مراجعین و مشتری‌ها برنامه فیزیکی مجتمع تجاری در ساختمان می‌شود.
  • نشیمنگاه نوشیدنی فروشی نمونه خوبی از ابعاد پنهانی است که باید در فاصله گذاری این نشیمنگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

مساحت این سالم با توجه به تعداد و انواع بازی ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه کل فضاهای تفریحی به صورت یک مجموعه عمل خواهند کرد، لذا به،گیشه فروش بلیط و بوفه نیاز خواهد بود. بنابراین احتساب ۴۰ درصد مساحت فضاهای تفریحی برای فضاهای ارتباطی عمومی ضروری است. با توجه به این که کل سطح سالن های سطحی به حدود ۲۸۳ متر مربع رسیده است، لذا با محاسبه فضاهای جانبی و ارتباطی آن، سطح کل این فضاها ۳۹ متر مربع بالغ خواهد شد. برنامه ریزی صحیح برای تأمین این فضاها با ترکیب آنها در محیط عظیم و روح انگیز ضروری است.

واحدهای پوشاک

در راهروها و گذرگاههای مخصوص عبور یک نفره یا دو نفره به ترتیب پهناهای ۹۱.۴و ۲۱۳.۴ سانتی متر پیشنهاد می شود. حداقل پیشنهادی برای عدم وجود مانع در طرفین ۷۶.۲ سانتی متر است در صورتیکه حمل بار یا با حرکت درآوردن یک گاری کوچک در چنین راهرویی مد نظر باشد. به همین نحو راهروها مخصوص عبور دو نفر باید امکان حرکت دو نفر در کنار هم را بدون تماس بدن آنها با یکدیگر فراهم کند. طراحی پارکینگ در مجتمع های تجاری بزرگ، از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا ضوابط معماری و شهرسازی الزامات خاصی را به ساختمان های مجتمع های تجاری تحمیل می‌نماید.

ضوابط طراحی پلان مجتمع تجاری

1- کتابخانه 2- تئاتر و آمفی تئاتر 3- سالن اجتماعات 4- بنیادهای ارشادی 5- کانون ها 6- اماکن تاریخی 7- موزه ها و نمایشگاه ها 8- فرهنگستان ها بناهای یاد بود و … . ۱- کتابخانه ۲- تئاتر و آمفی تئاتر ۳- سالن اجتماعات ۴- بنیادهای ارشادی ۵- کانون ها ۶- اماکن تاریخی ۷- موزه ها و نمایشگاه ها ۸- فرهنگستان ها بناهای یاد بود و … . و 40 درصد فضاى باز پاسخگوى پاركينگ بوده و نياز به احداث پاركينگ نخواهد بود.

مدارک موجود پروژه معماری طراحی برج چند منظوره تجاری اداری و مسکونی:

سرانه ، اصول و ضوابط طراحی مجتمع تجاری ارائه خدمات در مهندسین نقش شهر | memarinavaz