پایان نامه بررسي عوامل پرخاشگري و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهاي مناسب براي بهبود رفتار آنان سحا تسیس دانلود پایان نامه و رساله و پروژه و پروپوزال | porseshneshan

پایان نامه بررسي عوامل پرخاشگري و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهاي مناسب براي بهبود رفتار آنان سحا تسیس دانلود پایان نامه و رساله و پروژه و پروپوزال

سالیوان و همکاران[12] (2007) خویشتن‌داری را در جلوگیری از بروز خشونت مهم می‌دانند. آنها با تحقیقی که روی 913 دانش‌آموز روستایی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که افراد خویشتن‌دار بر رفتار خود کنترل بیشتری دارند و هنگام عصبانیت بهتر می‌توانند رفتار خود را کنترل کنند. ‌کنکس و همکاران[5] (2003) افسردگی را از دیگر عوامل موثر در پرخاشگری می‌دانند.

حشمتی، یزدخواستی و مولوی (1389) در مطالعه ای با هدف تعیین رابطه بین مؤلفه های مزاج و تعامل آنها با ادراک پذیرش-طرد پدر با رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان شنوا و ناشنوا در شهر اصفهان نشان دادند که بین مؤلفه های مزاج با عامل های پرخاشگری در گروه دانش آموزان شنوا رابطه ی مبانی نظری پرخاشگری دانش اموزان معناداری وجود دارد. باس و وارن (2000) مدل جدیدتری برای پرخاشگری ارائه کردند که علاوه بر ابعاد سه گانه فوق شامل بعد چهارمی به نام پرخاشگری غیر مستقیم بود. این عامل به تمایل به ابزار خشم در حین اجتناب از مواجهه مستقیم اشاره دارد. سازه ای که در سطح می تواند به صورت خشم، خصومت، پرخاشگری جسمانی و پرخاشگری کلامی نمایان گردد. این ابعاد پرخاشگری، می توانند زمینه ی بروز انواع آسیبهای جسمانی و روان شناختی را فراهم سازد و نتایج پژوهش ها نشان داده است که پرخاشگری از شاخص های مهم پاره ای از اختلالات روانی مانند اختلال سلوک، اختلال فزونکنشی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی به شمار می آید (به نقل از یزد خواستی، 1389). فروش اینترنتی پاورپوینت، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، جزوات درسی، تحقیق، مقاله و….

  • خانواده‌هایی که سطح بالای فشارهای روحی را تجربه کرده بودند، رفتار پرخاشگرانه بیشتری از خود نشان دادند و در این میان، پرخاشگری پسران بیشتر از دختران بود.
  • در یافته‌های استنباطی برای سنجش تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل کواریانس استفاده گردید.
  • به عبارت دیگر مزاج هم از محیط تاثیر می پذیرد و هم بر به محیط تاثیر می گذارد.
  • هاشمی، محبوبه، میرزمانی، سید محمود، داورمنش، عباس، صالحی، مسعود و نزادی کاشانی، غزاله (۱۳۸۹).

دادستان (1382) میگوید خشم عبارت از ایجاد صدماتی است که نه تنها از دید مشاهده کننده غیر قابل توجیه است، بلکه فقط در چهارچوب اصول اخلاقی و قانونی یک جامعه مشخص و معنای خود را می‌یابد. در کل می‌توان گفت خشم ممکن است به شکل های مختلفی مانند آزار و اذیت دیگران، کتک زدن و دشنام دادن جلوه گر شود و هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگری است. به اين نتيجه رسيده ام كه اكثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هايي هستند كه بسيار پرخاشگرند و هم چنين تشويق تنبيه شديد حمايت از فرزندان در هنگام نزاع با همسالان در پرخاشگري او بسيار موثر است .

مبانی نظری روانشناسی و علوم تربیتی

کسب این مهارت‌ها مستقیماً در کاهش تعاملات مشکل‌زا با دیگران مؤثر است. آنها در تحقیق خود با آموزش مهارت‌هایی مثل ارتباط مؤثر، همدلی، مسؤولیت‌پذیری وتعاملات بین فردی توانستند کفایت اجتماعی نوجوانان را در حد زیاد افزایش دهند و در نهایت، میزان پرخاشگری در آنها کاسته شد. این سرتیترها توجه شما را به برخی از جنبه‌های مهم درباره پیشینه تحقیقات پرخاشگری دانش‌آموزان جلب می‌کنند.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره پرخاشگری

هر چند سطح پرخاشگری کودکان از موقعیتی به موقعیت دیگر فرق می کند ولی کودکان از لحاظ تداوم رفتار پرخاشگرانه در طول زمان با هم فرق دارند. کودکانی که در سال های اولیه بشدت پرخاشگرند، به احتمال زیاد در جوانی و بزرگسالی نیز پرخاشگر خواهند بود و کودکانی که پرخاشگر نیستند، به احتمال زیاد در بزرگسالی هم پرخاشگر نخواهند بود. البته، کودکان هنگامی که با وقایع تنش زا مثل جدایی پدر و مادر، یا بدنیا آمدن کودک جدید روبرو می شوند، بیشتر پرخاشگر می شوند.

مبانی نظری رفتار جستجوی بازخور